Съобщение

„Джела – Н.Д.“ ЕООД стартира дейности по изпълнение на проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Джела-Н.Д.“ ЕООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Виж още: Информационно съобщение